top of page

Membership

Keahlian dibuka kepada semua yang berminat dalam buku bergambar kanak-kanak Malaysia tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

Membership is opened to all who are interested in Malaysian children's picture books subject to the following:

  • Rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan atas, samada bermastautin di Malaysia atau berada di luar negeri.

Malaysian citizens age 18 and above, whether resident in Malaysia or overseas.

  • Bukan rakyat Malaysia tetapi bermastautin di Malaysia

Non-Malaysians who are resident in Malaysia

  • Membayar yuran tahunan Persatuan 

Pays the Association's Annual fees 

MYR30 per annum

Laptop Writing
bottom of page